Redaktor Naczelny:

MARIOLA POLOK

fr.biuro@gmail.com

Fotograf:

GRZEGORZ RYBARSKI

rybakowy@gmail.com